Sadržaj

Od molekule do organizma

1Ma, 1Mb, 1G

→ VAŽNO: Mnogo korisnih informacija, filmova i zadataka (na hrvatskom jeziku) vezanih uz gradivo možete naći na portalu Nikola Tesla, prvo se morate ulogirati pomoću skole.hr identifikacijske oznake koju ste dobili/možete dobiti u školi.

→ Datumi u zagradi označavaju zadnju promjenu. S obzirom na to da su u pitanju radni materijali, povremeno ću ih prepravljati, dopunjavati i ispravljati greške na koje naiđem pa obratite pažnju na verziju po kojoj radite.

OSTALO

KRATKI FILMOVI

→ Nažalost većina toga je na engleskom jeziku, ali nadam se da će svejedno biti od koristi.