Sadržaj

Preporuke

"The fuel on which science runs is ignorance. Science is like a hungry furnace that must be fed logs from the forests of ignorance that surrounds us. In the process, the clearing we call knowledge expands, but the more it expands, the longer its perimeter and the more ignorance comes into view. A true scientist is bored by knowledge — it is the assault on ignorance that motivates him."(Matt Ridley)

"Nothing in biology makes sense except in the light of evolution."(Theodosius Dobzhansky)

→ Svima vama koje želite saznati malo više o svijetu koji nas okružuje: preporučujem vam da posjetite knjižnicu i/ili knjižaru i potražite nešto od navedenog:

Prirodoslovlje i opća biologija:

 • Dawkins, Richard — Čarolija stvarnosti (The Magic of Reality), Izvori, Zagreb, 2011.

Evolucijska biologija i genetika:

 • Dawkins, Richard — Najveća predstava na Zemlji: dokazi u prilog evoluciji (The Greatest Show on Earth)
 • Coyne, J.A. — Zašto je evolucija istinita
 • Dawkins, Richard — Sebični gen (The Selfish Gene)
 • Dawkins, Richard — Slijepi urar (The Blind Watchmaker)
 • Dawkins, Richard — Climbing Mount Improbable
 • Dawkins, Richard — Iluzija o bogu (The God Delusion)
 • Dawkins, Richard — Vragov kapelan (A Devil's Chaplain)
 • Bentley, Paul — Digitalna biologija (Kako priroda preoblikuje našu tehnologiju)
 • Sykes, Bryan — Adamovo prokletstvo (Budućnost bez muškaraca; znanost o našoj genetičkoj* sudbini)
 • Mayr, Ernst — To je biologija: znanost o živome svijetu (This is biology)
 • Mayr, Ernst — Darwinov veliki dokaz: Charles Darwin i postanak moderne evolucijska misli
 • Wilson, Edward, O. — O ljudskoj prirodi (On Human Nature)
 • Davies, Paul — Peto čudo (The Fifth Miracle: The Search for the Origin and Meaning of Life)
 • Miller, Geoffrey — Razum i razmnožavanje: kako je izbor partnera oblikovao evoluciju ljudske naravi (The Mating Mind)
 • Jones, Steve — Y: porijeklo muškarca (Y: The Descent of Men)
 • Jones, Steve — Jezik gena (The Language of the Genes)
 • Švob, Tvrtko — Postanak, opstanak, nestanak
 • Švob, Tvrtko — Izvor individualnosti
 • Lane, Nick — Uspon života — Deset najvećih izuma evolucije (Life Ascending — The Ten Great Inventions of Evolution)
 • Reiss, J. M., Straughan, R. — Poboljšati prirodu? Znanost i etika genetičkog inženjerstva
  • Pripazite na užasno loš prijevod!
 • Radman, Miroslav — Na putu do zdrave dugovječnosti (Možemo li ovladati našim biološkim ograničenjima?)
 • Blackmore, Susan — Stroj za mem (The Meme Machine)
 • Sexton, Ed — Dawkins i sebični gen
 • Pross, Addy — What is life? (govori o kemijskoj evoluciji; nažalost još nema prijevoda na hrvatski jezik)

Filozofija, evolucijska biologija:

 • Dennet, Daniel - Vrste umova: k razumijevanju svijesti, In.Tri, Zagreb, 2017.

Zoologija:

 • Dolenec, Z., 2009. Ptice tu oko nas, Školska knjiga, Zagreb
 • Habdija, I. i sur. 2011. Protista — Protozoa — Metazoa — Invertebrata: Strukture i funkcije Alfa, Zagreb
 • Habdija, I. i sur. 2004. Protista — Protozoa — Metazoa — Invertebrata: Funkcionalna građa i praktikum, Meridijani, Samobor
 • Kučinić, M., Mihoci, I., Delić, A., 2014. Leptiri oko nas, Školska knjiga, Zagreb
 • Matoničkin, I., Klobučar, G., Kučinić, M. 2010. Opća zoologija, Školska knjiga, Zagreb

Ekologija životinja, zoogeografija:

 • Vevers, G., Vujnović, D. (ur.) 1989. Veliki atlas životinja. Mladinska knjiga, Ljubljana

Botanika:

 • Nikolić, T., Kovačić, S. 2008. Flora Medvednice, Školska knjiga, Zagreb
 • Nikolić, T., Mitić, B., Boršić, I. 2014. Flora Hrvatske - Invazivne biljke, Školska knjiga, Zagreb
 • Nikolić, T., Topić, J. 2005. Crvena knjiga vaskularne flore Hrvatske, Ministarstvo kulture, Državni zavod za zaštitu prirode RH
 • Šilić, Č. 1973. Atlas drveća i grmlja, Svjetlost, Sarajevo
 • Šilić, Č. 1977. Šumske zeljaste biljke, Svjetlost, Sarajevo

Mikologija:

 • Božac, R. 1993. Gljive — morfologija, sistematika, toksikologija, Školska knjiga, Zagreb
 • Božac, R. 2005. Enciklopedija gljiva, Školska knjiga, Zagreb
 • Božac, R. 2008. Enciklopedija gljiva 2, Školska knjiga, Zagreb

Biokemija:

 • Berg, J., Tymoczko J., Stryer, L. 2011. Biochemistry 7th edition, W.H. Freeman & Company

→ P.S. Ako vam engleski i čitanje za računalom ne predstavljaju problem, nešto od toga možete naći i na webu!